DREPTURILE PACIENTULUI:
(Extras din Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor pacientului)

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri;
Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau;
Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate;
Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa;
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica;
Dreptul la confidentialitate;
Pacientul are acces la datele medicale personale;
Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate;
Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial;
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;
Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;
Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare;
Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu;

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI:
(Extras din Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor pacientului)

Bolnavii internaţi sunt obligaţi să poarte pe durata internării ţinuta regulamentară de spital;
Este interzisă circulaţia bolnavilor în alte secţii decât cele în care sunt internaţi, cu excepţia cazurilor care necesită investigaţii;
Bolnavii internaţi nu pot părăsi unitatea sanitară în ţinuta de spital, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută;
Este interzis consumul de băuturi alcoolice şi fumatul în incinta spitalului;
Bolnavii internaţi sunt obligaţi să respecte regulamentul de ordine interioară al spitalului şi al secţiei;
Pacienţii sunt datori să respecte unitatea sanitară, personalul medical şi de îngrijire precum şi pe ceilalţi pacienţi;
Respectarea ordinei şi liniştii, păstrarea curăţeniei în saloane, sala de mese, coridoare;
Nu se permite tulburarea liniştei, degradarea mobilierului şi bunurilor din dotarea secţiei şi spitalului;
Introducerea si folosirea în instituţie de aparatură audio-vizuală este posibilă numai cu acordul medicului şef de secţie.