CONDITII DE INTERNARE:

Indiferent daca ne vizitati pentru un tratament de cateva ore sau pentru un tratament ce necesita o internare de mai multe zile, ne dorim sa va simtiti cat mai confortabil.

Va incurajam sa intrebati personalul medical cu privire la orice fel de nedumerire sau indicatie de care aveti nevoie.
Totodata, este indicat sa aveti in bagaj orice altceva care va ajuta sa va simtiti confortabil in vizita la spital, (laptop, tablete, carti, reviste, jocuri).

Personalul spitalului se va asigura ca beneficiati de conditii de cazare bune, insa la externare este obligatorie returnarea integral a bunurilor asigurate de spital.

Daca va pregatiti pentru operatie, cereti medicului dumneavoastra toate informatiile necesare inainte sau in timpul internarii.
Va garantam ca vom face toate eforturile pentru ca aceasta perioada stresanta sa treaca usor si fara probleme.

LA INTERNAREA IN SPITAL VA RECOMANDAM SA AVETI:

Medicamente prescrise pentru boli cronice;
Haine de schimb (pijama);
Papuci de camera;
Produse de igiena personala.

In cadrul centrului Euroclinic, nu se percepe coplata pentru serviciile medicale.

ASISTENTA MEDICALA IN SPITAL SE ACORDA:

Ambulatoriul integrat cu cabinete in specialitatile:
         MEDICINA INTERNA
         ONCOLOGIE MEDICALA
Internare in regim de spitalizare de zi;
Internare in regim de spitalizare continua.

INFORMATII PENTRU PERSOANE NEASIGURATE:

In cazul in care persoana nu este gasita ca asigurata la Casa de Sanatate unde isi are domiciliul va avea urmatoarele cai de urmat pentru dobandirea calitatii de asigurat:

Persoanele neasigurate care nu obtin venituri impozabile si nu se regasesc in categoriile enumerate mai jos: se vor prezenta cu adeverinta din care sa rezulte ca nu obtin ca nu obtin venituri impozabile, eliberate de catre Administratia Financiara pentru cei din mediul urban sau de catre Serviciul Financiar din cadrul Primariilor din mediul rural;
Salariat – se adreseaza angajatorului pentru a solicita acestuia depunerea la CAS Iasi a declaratiei lunare cu lista salariatilor ( anexele 2a, 2b si 2c) in format electronic si listat , in conformitate cu prevederile Ordinului CNAS 617/2007 modificat si completat de Ordinul CNAS 854/2008. Salariatii pentru care nivelul contributiilor lunare este 0, cu exceptia situatiei in care se afla in somaj tehnic de pana la 3 luni ( OUG 28/2009) sau concediu medical ( OUG 158/2005);
Persoanele fara venituri aflate in intretinerea unui salariat se adreseaza angajatorului pentru a solicita acestuia luarea in evidenta in aceasta categorie si transmiterea la CAS Iasi a declaratiei lunare cu lista coasiguratilor ( anexele 2a, 2b, si 2c) in format electronic si listat , in conformitate cu preverile Ordinul CNAS 617/2007 modificat si completat de Ordinul CNAS 854/2008 . Statutul de coasigurat nu este implicit ci se obtine de la momentul solicitarii si al demonstrarii cu documente justificative ( certificat de casatorie, declaratie ca nu obtin venituri impozabile, declaratie de luare in intretinere de catre salariat ) ca se pot incadra in aceasta categorie;
Persoanele beneficiare de ajutor social se vor adresa serviciilor de asistenta sociala din primarii pentru a solicita acestuia depunerea la CAS Iasi declaratiei lunare cu lista persoanelor beneficiare , in acelasi format ca la declaratiilor angajatorilor ( doar anexele 2a si 2b) in format electronic si listat. Categoria inscrisa in dreptul acestor persoane va fi TAS;
Persoanele aflate in perioada de crestere copil pana la 2 ani sau 3 ani in cazul copiilor bolnavi se vor adresa Agentiei Judetene pentru Prestatii Sociale ( Directia Muncii) pentru a solicita acestuia depunerea la CAS Iasi a declaratiei lunare cu lista persoanelor beneficiare , in acelasi format ca la declaratiile angajatorilor ( doar anexele 2a si 2b) in format electronic si listat. Categoria inscrisa in dreptul acestor persoane va fi CIC;
Persoanele fizice autorizate, membrii in asociatii familiale, persoanele care obtin venituri agricole, cetatenii straini sau cetatenii romani cu domiciliul in strainatate se adreseaza serviciului de evidenta asigurati din cadrul CAS in vederea platii contributiei de asigurare pe baza de declaratie;
Persoanele care obtin venituri din dividende, dobanzi, inchiriei, drepturi de proprietate intelectuala, precum si alte categorii de persoane care obtin alte categorii de venituri – daca nu sunt declarati, liber profesionisti , someri sau cu venituri agricole , se adreseaza serviciului de evidenta asigurati din cadrul CAS Iasi in vederea platii contributiei de asigurare pe baza de declaratie;
Persoanele fara venituri aflate in intretinerea unui asigurat care obtine alte venituri decat cele de natura salariala se adreseaza direct la CAS pentru luarea in evidenta . Statutul de coasigurat nu este implicit ci se obtine de la momentul solicitarii si al demonstrarii cu documente justificative ( dovada asigurarii intretinatorului, certificat de casatorie, declaratia ca nu obtin venituri impozabile ) ca se pot incadra in aceasta categorie;
Bolnavii aflati sub tratament in cadrul unui Program National de Sanatate se vor adresa medicului coordonator al programului cu solicitarea inscrierii in raportarea lunara catre CAS Iasi. Bolnavii care urmeaza tratamentul prescris de medicul curant ( de familie sau specialist ) se vor adresa direct la CAS Iasi cu adeverinta de la medicul respectiv;
Femeile gravide sau lehuze se adreseaza direct la CAS cu adeverinta eliberata de medic sau certificatul de nastere al copilului , dupa caz, precum si adeverinta din care rezulta ca nu obtin venituri sau ca obtin venituri sub nivelul salariului minim brut pe economie;
Persoanele cu handicap precum si tinerii pana in 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului se vor adresa Directiei Generale de asistenta Sociala si Protectie a Copilului pentru inscrierea in raportarea lunara catre CAS Iasi;
Pensionarii care nu se regasesc ca persoane asigurate raportate de catre CJP Iasi si nu obtin alte venituri impozabile se vor adresa la CAS Iasi cu cuponul de pensie sau alt document care demonstreaza incadrarea in acesta categorie;
Persoanele beneficiare de legi speciale si nu obtin venituri impozabile vor prezenta la CAS Iasi documente care demonstreaza incadrarea in aceasta categorie;
Persoanele care nu se regasesc in baza de date a Cas Iasi se vor prezenta la CAS Iasi cu actul de identitate ( certificat de nastere, carte de identitate ) pentru luarea in evidenta;
Elevii , studentii, masteranzii sau doctoranzi , cu varsta pana in 26 de ani se vor adresa institutiilor de invatamant pentru inscrierea in baza de date comunicata catre CAS Iasi. Elevii sau studentii care se afla in evidenta altor case de asigurari , vor comunica acestora dovada incadrarii in categorie ( adeverinta sau carnet elev sau student ) pentru luarea in evidenta si validare ca asigurat in SIUI. In cazul persoanelor care studiaza intr-un alt stat membru UE, actul doveditor il constituie adeverinta de studii tradusa si legalizata in care sa fie inscrise explicit coordonatele in timp ale anului universitar;
Persoanele expulzate sau returnate sau sunt victime ale traficului de persoane vor comunica la Cas Iasi adeverinta sau legitimatia eliberata de institutia abilitata; - Persoanele care nu se identifica in categoriile enumerate anterior se vor adresa la CAS Iasi pentru consiliere si incadrarea intr-o categorie de asigurat.