Acte necesare pentru internare:

Bilet de internare în dublu exemplar de la medicul specialist din cadrul spitalului;
Dovada calităţii de asigurat;
Biletul de trimitere de la medical de familie/ specialist de ambulator.

Salariatii si coasiguratii acestora:

Adeverinta eliberata de angajator. Se va utiliza obligatoriu modelul de adeverinta publicat in Monitorul Oficial;
Copie dupa cartea de identitate;
Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Persoana fizica autorizata:

Copie dupa cartea de identitate;
Dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Pensionari:

Copie dupa cartea de identitate;
Copie dupa decizia de pensionare (pentru pensionarii pe caz de boala);
Copie dupa ultimul talon de pensie sau adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;
Declaratie pe propria raspundere;
Documente suplimentare, daca este cazul (copii dupa revizuiri medicale din ultimii ani pentru pierderea capacitatii de munca / invaliditate etc);
Adeverinta are valabilitate 2 ani.

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj:

Copie dupa cartea de identitate;
Copie ultimul talon de somaj sau dupa adeverinta eliberata de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
Adeverinta are valabilitate 6 luni.

Persoana fara venit

Copie dupa cartea de identitate;
Adeverinţă de la circa financiară sau de la primărie că nu au avut nici un venit;
Dovada achitarii contributiei la asigurarile sociale de sanatate la zi;
Adeverinta are valabilitate 3 luni.

Copii sub 18 ani

Copie după certificatul de naştere şi copie după buletinul mamei;
Pentru copii de peste 14 ani copie după cartea de identitate şi adeverinţă de la şcoală;
Elevi sau studenti (18-26 ani);
Copie dupa cartea de identitate;
Document din care sa rezulte calitatea de elev / student;
Declaratie pe propria raspundere ca nu a realizat venituri din munca;
Dovada platii contributiei in cazul in care au obtinut venituri;
Adeverinta are valabilitate pe durata anului scolar / universitar.

Femei insarcinate/lauze:

Copie dupa cartea de identitate;
Adeverinta medicala sau copie dupa Certificatul de nastere al copilului;
Adeverință de salariat ;
Trimitere de la medicul de familie;
Copii + originale (care vor fi returnate) ale următoarelor acte:
         - Certificat căsătorie;
         - Carte de identitate ambii părinți;
         - Certificate de naștere ambii părinți;
         - Livret de familie.
Adeverinta are valabilitate 1 an.

Bolnavi cu afectiuni incluse in Programele nationale de sanatate

Copie dupa cartea de identitate;
Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordoneaza programul de sanatate;
Adeverinta are valabilitate 1 an.

Persoane cu handicap:

Copie dupa cartea de identitate;
Copie dupa certificatul de persoana cu handicap sau cupon handicap;
Valabilitate 1 an.

Persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului:

In aceasta categorie intra persoane care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la doi ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani;
Copie dupa cartea de identitate;
Copie dupa certificatul de nastere al copilului.

Cetatenii straini

Pasaport/ act de identitate cu fotografie;
Card european de asigurare de sanatate/adeverinta de asigurare de sanatate;
Permis sedere;
Adeverinta de salariat (daca este cazul);
Recomandari.

Atunci cand te internezi, nu cunosti perioada de timp sau intensitatea tratamentelor. Pentru a-ti mai usura din sedere, va recomandam ca in bagajul pentru spital sa existe:

Cartea de indentitate;
Haine de schimb si pijamale;
Papuci de camera;
Produse de igiena;
Un mini radio cu casti;
O carte sau reviste.

In cazul transferului pacientului catre o alta sectie sau spital, acesta va primi urmatoarele documente:

FOCG in original daca se transfera la o sectie din acelasi spital;
Bilet de externare;
Scrisoare medicala catre spitalul in care se transfera;
Medicul curant elaboreaza setul de documente pentru pacientul externat/transferat.