Acces Mass-Media

    DECIZIE

Subsemnatul Ghiculescu Ion administrator al SC CENTRUL DE ONCOLOGIE EUROCLINIC SRL, in baza actului constitutiv

Decide:

Icepand cu data de 01.01.2018 in cadrul Centrului de Oncologie Euroclinic accesul reprezentantilor mass-media se va face dupa cum urmeaza:
    1. Toti Reprezentantii mass-media care vor oferi informatii inregistrate audio/video de pe teritoriul Centrului de Oncologie Euroclinic, au obligatia de a asigura informarea obiectiva a publicului prin prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor.
    2. Pe teritoriul Centrului de Oncologie Euroclinic, accesul se face insotit numai de catre Purtatorul de cuvant sau alta/alte persoana/e delegate de Managerul spitalului.
    3. Accesul Reprezentantilor mass-media va fi permis pe teritoriul spitalului numai daca acestia isi asuma prin semnatura respectarea prezentelor reguli.
    4. Accesul in spital se face numai echipat corespunzator cu halat si ecuson pentru identificare.
    5. Reprezentantii mass-media nu vor recurge la inselaciune in vederea obtinerii unor informatii sustinand ca sunt persoane angajate ale spitalului.
    6. Reprezentantii mass-media nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmari ale pacientilor din cadrul spitalului decat dupa ce vor obtine acordul scris al acestuia/acestora (consimtamant anexat la prezenta decizie).
    7. Reprezentantii mass-media care vor obtine si utiliza informatii din cadrul spitalului folosind mijloace audio/video ascunse se fac raspunzatori pentru faptele lor si vor suporta consecintele. Utilizarea metodelor mentionate anterior atrage dupa sine interzicerea accesului in cadrul spitalului cu alte ocazii, pe termen nelimitat.
    8. Directorul medical are obligatia de a informa tot personalul medical de prevederile prezentei decizii.
Manager, Ghiculescu Ion